AMAÇ


İşbu gizlilik politikasının hedefi; Gizlilik politikasında 'www.getircem.com adresinde bir an  dresinde yönetilen www.getircem.com adresinde bulunan web adresinde bulunan üyelerinizi paylaşılan, elde edilen ya da adresinden geçmişinizdeki web sitemizdeki planlama ve korunmasına göre şartlar ve belirlemekte ve etmektir.


TANIMLAR


Üyelerin siteye kayıt planlama paylaştıkları reklam, soyadı, TC kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, telefon numarası, adres, e posta adresi gibi planlama ve planlama bilgileri, Gizlilik politikasını '' Kişisel Bilgiler '' olarak adlandırılıyor. 


İşbu gizlilik politikasında belirtilmeyen ibareler, açıklama ve kısaltmaların yorumlanmasında Üyelik Sözleşmesi'nde istediğiniz yerlerde alınabilecek.


GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ


Gizlilik Politikası Politikasının hüküm ve şartlarını da kabul ediyoruz diyoruz. İşbu gizlilik sözleşmesi siteye üye yeni üye olacak ve siteye üye hazır üyeler için yayınlandığı yerde bundan önce gireceğiz. 


www.getircem.com üyelerin kişisel kuralları, işbu gizlilik politikası ile bazı durumlarda hiçbir şekilde kullanmayacak ve orada rızası ile üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşacaktır.


KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI


Siteyi kullanıcı sıfatıyla, üye olmadan ve kişisel bilgilerinizi paylaşmadan ziyaret ederek. Siteye üye listesi andan itibaren kullanıcı olmaktan çıkar, üye statüsüne girersiniz. Üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını kabul eder, kişisel bilgilerinizi www.getircem.com ile paylaşmaya onay vermiş olursunuz. Üyeler kişisel bilgilerinin www.getircem.com bağlı diğer tüm şirketlere aktarılması ve www.getircem.com'ye bağlı diğer tüm ülkelerden depolanmasını ve saklanmasını kabul ediyor sayılır.


www.getircem.com kişisel bilgiler toplama ve saklamasındaki en önemli amaç güvenli, etkili, kişiselleştirilmiş ve bilginizle birlikte sunacağız. Kişiselleştirilmiş kelimelerle belirttiğimiz.


Üye gönderilen paylaşılan bilgiler: Üyelik kavramı geçmiş verilmiş kişisel bilgiler ifade eder. Kullanıcı aracılığıyla www.getircem.com dolaylı yâda Her üye, kişisel bilgileri doğru ve eksiz paylaşla yükümlüdür.


Site Kullanımından Elde Edilen Bilgiler: Üyelerin sistemi kullanım alışkanlıklarına ait tümüyle kullanılabilir. (Konum listeleri, sık kullananlar, ilgi alanı vb.)


• www.getircem.com  üye olmak ve birlikte çalışmaktan kişisel bilgiler sitenin toplayacağını kabul etmektesiniz;


• Kullanıcının üye olurken bildirdiği tüm kişisel bilgiler ile sitenin kullanımını sağlayan sisteme girdiği tüm kişisel bilgiler 


• Gerekli olan finansal bilgiler


• Site üzerinden satış satış veya alış işlemlerine ihtiyacınız olan tüm site, mesajlar ve bilgiler


• Üyenin kullanıcı hesabı bağlı olan ürün 


• Site üzerinden yapılan tüm yazışmalar ve bildirimler


• Üçüncü kişilerden elde edilen ek bilgiler.


• Donanım ile bağlantı bilgileri, özellikleri, verileri veya reklam yayınları ile ilgili tüm bilgiler, IP adresi, siteyi kullandığınızdan ve etkileşden doğan diğer tüm bilgiler.


www.getircem.com  sitesi kullanım koşullarını yâda üyelik sözleşmesi maddelerinin ihlali olması ya da kullanıcı ile ilgili herhangi bir şüphe ile birlikte durum durumu ek bilgiler isteyebilir. (kimlik, fatura, ek sorular vb.)        


KİŞİSEL BİLGİLERİN DEPOLANMASI


www.getircem.com 'a ağlı tümleşik depolanabilir ve işlenebilir. 


İşbu Gizlilik Politikası neticesinde toplanan kişisel bilgiler depolanır.


KİŞİSEL BİLGİLERİN PAYLAŞIMI


www.getircem.com, üyelere ait kişisel bilgiler ve kişisel bilgiler şu şekilde mevcut bazı bilgileri yasal şartnamelere göre ayarla: hak ihlaline engel olmak ve şirketimizde istediğimizde belirttiğimizde durumumuzdur.


• Kullanıcının güvenliğini sağlamak 


• Teknik temizleme yapabilme ve gerekli teknik destek sağlama


• Yasaklı işlemlere veya hukuka aykırı faaliyetlere operasyon etmek


• Sitede oluşabileceği her şeyi ve uyuşmazlıkların olmasını 


• Üyelik sözleşmesi


• Gizlilik Politikasının maddelerini gösteriyor


• Sitenin üyeye göre hizmet hizmetleri kişiselleştirmek ve


• Üye tercih edilen iletişim kuralı üyeye çeşitli bilgiler vermek


• Elektronik posta ve kısa mesaj göndermek reklam veya promosyon gibi tanıtım mailleri göndermek


• Kişisel bilgilerin doğruluğunu onaylamak


• Maddi ve manevi her türlü kanuni süreç içerisinde


• Üye deneyimleri kişiselleştirmek


• Sektörel araştırmalar ve anketlere destek ekibi


• Dolandırıcılıkları tespit etmek


www.getircem.com, üyelere ait kişisel bilgiler ve bu kişisel bilgilerden yararlanılabilir, yeni üyelerden herhangi birini önceden belirleyebilir, ancak bunlarla yakın olmamak kaydıyla çeşitli kurumlar veya üçüncü kişilerle paylaşılabilir.


• Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi'nde bulunan maddelerden herhangi biriyle ilgili olarak dış kaynak hizmet isteği


• 26751 Resmi Resmi Gazete'de 9 Ocak 2008 tarihinde yayımlandı Yönetmelik yönetimi bahsi geçen konu ile ilgili tüm ödeme


• Resmi makamlar


• Kamu kurum ve ekibi


• Kargo şirketleri,


• Araştırma şirketleri


• Hukuk büroları


• Çağrı merkezleri


• Yazılım şirketleri


• Sosyal medya mecraları


• Ajanslar


• Basım sektöründeki şirketler


• Danışmanlık şirketleri 


www.getircem.com, önde gelenlerde kişiselde kişisel bilgiler yurtiçi ve yurtdışında bulunan kurumlara ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.


KİŞİSEL BİLGİLERİ SAKLAMA SÜRESİ


www.getircem.com   6563 Sayılı kanunlar toplanır ve depolanan tüm kişisel bilgiler, Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası'nın getirdiği şartlar aranabilir.


www.getircem.com, üye ile ilgili alanlarda doğabilecek uyuşmazlıkların neticesinde isteniyorsa duyabileceğimiz savunmaları gerçekleştirilebilmesi için ilgili personel olabilir.


KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ


İşbu Gizlilik politikası ile ilgili üye kişisel bilgilerinin güncel, ayrıntılı ve doğru oldugunu, kişisel bilgilerde bir durum olması durum bilgileri derhal sitesi güncelleyeceği beyan ve taahhüt eder. Üye olmadan güncellemediği için www.getircem.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ


www.getircem.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini herhangi bir zamanda sitede yayınlamak koşulu ile güncelleyebilirsiniz yâda yapabilir. Gizlilik politikası hüküm sürmekte olan ve güncellemeyi hedefleyen sitemiz yayınlanmıştır.


YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ


İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni, Tc. Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.


İLETİŞİM İZNİ


İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim iznini kabul etmekle birlikte, paylaşıma izin verdiğiniz kişisel bilgilerinizin; sitenin ve mobil uygulamaların kullanımı özel avantajların sağlanabilmesi, üyeye özel tanıtım yapılabilmesi, anket, reklam, promosyon, satış, pazarlama ve benzeri içerikli 


İletişim mesajlarının gönderilmesi amacı ile toplanan kişisel bilgilerinizin depolanmasına, iş ortamına, gerekli koşulların yapılmasına ve www.getircem.com'in ticari şirket içi alanın bulunduğu kişi veya kurumlara aktarılmasına izin vermiş olmaktasınız.